HÌNH 2 HÌNH 3 HÌNH 4

Mất dép

Hai người đàn ông đi ngược chiều. Gặp nhau, một người hỏi:

- Anh có thấy...?

- Anh mất chiếc dép?

- Phải?

- Và không được mới?

- Đúng rồi?

- Màu đen chứ gì?

- Vâng?

- Chiếc dép của chân trái?

- Đúng quá?

- Nhưng mà từ khi mất đến giờ, ông còn thấy nó nữa không?

- Thôi đừng đùa nữa, cho tôi xin...

- Nhưng mà... tôi không thấy nó đâu cả?

- Vì sao ông biết rõ chiếc dép tôi mất như vậy?

- Vì... tôi nhìn vào chiếc còn lại mà ông đang đi.

- ???