HÌNH 2 HÌNH 3 HÌNH 4

CHẾ ĐỘ ĂN CHO NGƯỜI BỆNH THẬN MẠN TÍNH.

 

      (Nguồn: Tập san sống khỏe BV ĐHYD)