HÌNH 2 HÌNH 3 HÌNH 4

GIỮ CỘT SỐNG LUÔN ĐÚNG TƯ THẾ - PHÒNG BỆNH HƠN CHỮA BỆNH.

 

       (Nguồn: Tập san Sống khỏe - Bv. ĐHYD TP.HCM)